Menu

mifepriston

Przerywanie ciąży

Jak przebiega aborcja farmakologiczna i czy może zostać przeprowadzona samodzielnie?

innasithe1985

Aborcja to trudny temat, który od zawsze jest powodem żywych dyskusji pomiędzy jej zdecydowanymi przeciwnikami a zwolennikami.

ciaza51

Temat o tyle trudny, że jakakolwiek by nie była decyzja kobiety (partnerów czy w uzasadnionych przypadkach Sądu), kobieta zawsze będzie czuła się oceniana, niezrozumiana czy wręcz zaszczuta w polskiej rzeczywistości. Dlaczego podkreślono w polskiej? Bowiem w większości krajów Europy aborcja nie stanowi tak żywego tematu jak w Polsce. Poza tym szanuje się powszechne prawo kobiety do podejmowania samodzielnych, niełatwych, decyzji bez konieczności napiętnowania czy oceniania jej, a wręcz przeciwnie, dając jej maksimum wsparcia w tych chwilach.

BEZPIECZNA ABORCJA W DOMU MIT CZY PRAWDA?


Przeprowadzenie bezpiecznej aborcji w domu jest możliwe. Dzięki rozwojowi nauk medycznych oraz najnowszym technologiom kobiety mogą zamówić online tabletki poronne i przeprowadzić „zabieg” w domu.


skuteczne_tabletki_poronne_dla_kobietTrzeba mieć jednak świadomość, że:
1. Zabieg jest skuteczny w około 97%;
2. Zabieg może być przeprowadzony do 12 tygodnia ciąży;
3. Kobieta musi być zdrowa, nieuczulona na którykolwiek składnik tabletek;
4. W takcie zabiegu, tzw. aborcji medycznej (farmakologicznej), najlepiej przebywać w miejscu, gdzie szybko można uzyskać pomoc lekarza, gdyby zaistniała taka potrzeba (wyjazdy na wieś, w góry, oddalone od dużych miast i szpitali są niewskazane);
5. W trakcie zabiegu nie należy spożywać alkoholu i używać narkotyków.

Jeżeli te warunki zostaną spełnione aborcja farmakologiczna może zostać przeprowadzona w warunkach domowych.

JAK PRZEBIEGA ABORCJA FARMAKOLOGICZNA?


Przede wszystkim należy dokonać potwierdzenia ciąży. Następnie, jeżeli kobieta jest zdecydowana na aborcję, dokonać zakupu zestawu leków z zaufanego źródła. Następnie w dniu zabiegu kobieta:
• Przyjmuje pierwsza tabletkę leku hamującego wytwarzanie progesteronu;
• 24 godziny później przyjmuje w czterogodzinnych odstępach czasu tabletki wczesnoporonne (po 2 w jednej dawce). Umieszcza je pod językiem i czeka około 30 minut do ich rozpuszczenia. Po tym czasie resztę można połknąć.
• Po tym etapie powinny pojawić się krwawienia i skurcze, których efektem będzie usunięcie ciąży. Ustępujące po 2-5 godzin skurcze i silne krwawienia będą znakiem, że zabieg powiódł się, jednak lekkie krwawienia mogą jeszcze potrwać przez kilka tygodni.

Decydując się na zabieg przeprowadzony samodzielnie należy mieć na uwadze, że każda kobieta jest inna i inne mogą być reakcje na zażyte leki. W razie wątpliwości lub podejrzenia powikłań niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza.

© mifepriston
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci